aktiivipihatto

Luonnonvarakeskuksen tutkimushevoset muuttavat Harjuun

Image: 
Harjun oppimiskeskuksen aktiivipihatto
Body: 

”Yhteistyö on merkittävä kehitysaskel”

 

Luonnonvarakeskuksen tutkimushevoset muuttavat Harjuun

 

Harjun oppimiskeskus on voittanut kilpailutuksen Luonnonvarakeskuksen tutkimushevosten hoidosta. Määräaikainen sopimus täysihoidosta alkaa vuoden 2021 alusta ja jatkuu vuoden 2023 loppuun. Lisäksi hankintaan liittyy alustava optio vuosiksi 2024 ja 2025.

Kilpailutukseen osallistui useita toimijoita. Aiemmin tutkimushevosia on hoidettu Hevosopistolla Ypäjällä. Luonnonvarakeskus on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, jonka toteuttaman tieteellisen työn ja teknologisen kehittämisen tuloksena syntyy palveluja ja lisäarvoa uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvalle kestävälle elinkeino- ja yritystoiminnalle.

Kilpailutuksen tavoitteena oli löytää hevosten ylläpitoon laadukkaat olosuhteet tuottava sekä monipuoliseen ja luottamukselliseen yhteistyöhön yltävä palveluntarjoaja.

Harjun hevosalan koulutus- ja tutkimuskeskushankkeen projektipäällikkö Juliska Storskrubb pitää yhteistyötä Luken kanssa hienona kehitysaskeleena.
-Luonnonvarakeskus on arvostettu toimija ja olemme todella iloisia ja otettuja valinnasta sen yhteistyökumppaniksi. Positiivista vaikutusta on varmasti ollut sillä, että olemme tehneet suuria satsauksia hevosten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä aktiivipihaton osalta että myös Harjun hevosalan koulutus- ja tutkimuskeskushankkeen uuden teknologian myötä, hän sanoo.

Harjussa uskotaan yhteistyön tuotavan lisäarvoa sekä Lukelle että Harjulle.
-Luken hevostutkimuksella edistetään hevosalan kilpailukykyä, ja se sisältää esimerkiksi biologisen empiirisen tutkimuksen sekä hevosalaan laajemmin liittyvän yhteiskunnallisen ja vaikuttavuustutkimuksen. Olemme avoimia kaikelle yhteistyölle, joka tukee myös nykyaikaisen oppimiskeskuksemme tavoitteita, Storskrubb tiivistää.

Luken hevostutkimus on siirtynyt uuteen toimintamalliin, jonka mukaisesti hevoset siirtyvät kokeiden ja tutkimusjaksojen ajaksi Luken Jokioisten Intensiivitutkimuksen yksikköön. Muun ajan hevoset ovat täysihoidossa. Palveluntuottajaksi haettiin kumppania vastaamaan noin kymmenen suomenhevostamman ylläpidosta. Myös varsottaminen, varsojen hoito, kasvatus ja opetus voidaan sisällyttää hankittavaan palveluun. Lisäksi Harjun hevosia saatetaan käyttää tutkimusprojekteihin ja Luken hevosia sopimuksesta hyödyntää Harjun toiminnassa. Luke voi myös toteuttaa joitakin tutkimusta tukevia tai valmistelevia tutkimus- ja seurantatoimenpiteitä, kuten näytteiden ottoa, mittauksia tai terveyden seurantaa Harjun oppimiskeskuksen tiloissa ja avustuksella.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Juliska Storskrubb, p. 044 0460 879

suomi

Tutkimus luo uusia toimintatapoja hevosalalle

Image: 
Body: 

Harjun oppimiskeskuksen hevosalan koulutus- ja tutkimuskeskushanke ja ensimmäisenä hevosalan oppilaitoksena Suomessa käyttöön otettu aktiivipihatto ovat jo ehtineet herättää laajaa valtakunnallista huomiota. Hankkeen projektipäällikkö Juliska Storskrubb on kutsuttu puhumaan aiheesta ammattilaisille ja harrastajille suunnatuille Goexpo Horse -messuille. Messut järjestetään Helsingissä helmikuun lopulla.

           

-Kerron kokemuksiamme aktiivipihatosta hevosten elinympäristönä, hyvinvoinnin näkökulmasta. Esillä on myös aktiivipihattoon kytketty Harjun hevosalan koulutus- ja tutkimuskeskushanke, johon on Kymenlaakson liiton kautta saatu kaksivuotinen Euroopan aluekehitysrahaston tuki, toteaa Juliska Storskrubb.

Storskrubb esiintyy messuilla perjantaina 28.2. klo 15.10-15.40 Infostagella. Harjun oma osasto löytyy paikalta 3 d 11, sieltäkin on siis saatavissa tietoa aiheesta.
Harjun ratsastajan ja hevosen fyysisen suorituskyvyn ja hyvinvoinnin tutkimiskeskuksen tavoitteena on tulevaisuudessa aktiivisesti jakaa tutkittua tietoa ja hyväksi havaittuja toimintamalleja alan käytännön työhön.
-Nyt alkuvaiheessa tiedotetaan hankkeesta hevosalan toimijoille ja kartoitetaan yhteistyökumppaneita. Tänä vuonna suunnitellaan myös hankkeen testiympäristö sekä mittaus- ja seurantajärjestelmät, listaa projektipäällikkö.
Hankkeessa keskitytään myös uuteen valmennusteknologiaan ja sen hyödyntämiseen ratsukon taitojen kehittämisessä ja hyvinvoinnin edistämisessä.
-Kertyvää tietoa hyödynnetään alusta alkaen myös opetuksessa, Juliska Storskrubb lupaa.
Hankkeen toteutuksista aiotaan tiedottaa koko hankkeen ajan aktiivisesti alan toimijoille ja yhteistyötahoille. Tänä vuonna aloitetaan myös tiedon julkaisujärjestelmänä toimivan digitaalisen yhteistyö- ja innovaatioalustan kehittäminen.
-Ensi vuoden aikana toiminta vakiintuu ja testiympäristöjen käyttöönoton myötä tieto karttuu. Tavoitteena on juurruttaa ja levittää projektin tuloksia kansallisesti ja kansainvälisesti.
Haluamme luoda hyväksi havaittuja pedagogisia malleja ammatilliseen koulutukseen ja mahdollisesti muillekin koulutusasteille, Storskrubb uskoo.
Tavoitteena on kehittyä kansainvälisesti ainutlaatuiseksi keskukseksi, joka tekee yhteistyötä hevosalan johtavien tutkijoiden kanssa.
-Tuloksista voivat hyötyä kaikki alalla. Hankkeen myötä alamme jo maaliskuussa julkaista blogia, joka osaltaan kertoo hankkeen aikaisista havainnoista ja tutkimustuloksista. Maaliskuussa aiheita ovat aktiivipihatto ja se, miten hevoset ovat siihen tottuneet ja miten pihatto on vaikuttanut laumaan. Myös pihaton tekniikkaa ja hyötyjä sekä hevostenhoitajan arkea siellä käydään läpi heti alkuun. Myöhemmin blogissa esitellään testiympäristöä ja pitkän aikavälin tuloksia.
- Aktiivipihaton käyttöönotto on sujunut hyvin. Taitovalmentajamme ja opiskelijamme ovat kouluttaneet hevosia käyttämään aktiivipihaton ruokinta-automaatteja. Ruokinnan automatisaatio on jo opetteluvaiheessa vähentänyt työvoiman tarvetta, projektipäällikkö kuvailee.
Aktiivipihattoympäristön rakentamisen tiedettiin myös lisäävän hevosten hyvinvointia. Selkeää näyttöäkin on saatu.
-Aktiivipihattoon siirtymisen jälkeen Harjun opetushevosilla ei ole ollut yhtään ähkyä, toteaa Storskrubb.
Ensimmäinen hevosten aktiivisuusmittaus toteutetaan maaliskuussa 2020. Tarkoituksena on selvittää heinäautomaatteja käyttävien hevosten kulkema matka vuorokaudessa.

Lisätietoa: Projektipäällikkö Juliska Storskrubb p.044 0460879
 

suomi