Hevostalouden ammattitutkinto

Syvennä osaamistasi hevosalalla Harjussa! 

Hevostalouden ammattitutkinnoissa voi opiskella:

 • ratsastuksenopettaja
 • kengittäjä

Ammattitutkinto on tarkoitettu henkilölle, joka on hankkinut alan peruskoulutuksen ja alan työkokemusta tai hankkinut vastaavan osaamisen työelämästä. Ammattitutkinnossa osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytettävät tiedot ja taidot. Ammattitutkintojen perusteissa ammattitaitovaatimukset on määritetty siten, että ne vastaavat alan perustutkinnon suorittamista ja sen lisäksi noin kolmen vuoden työkokemusta alalta. 

Koulutusmaksu vahvistetaan vuosittain.

Hevostalouden ammattitutkinnon suorittaneella on hevostalouden ammattityöntekijältä vaadittava osaaminen. Tutkinnon suorittanut osaa huolehtia hevosten hyvinvoinnista, käsitellä hevosia turvallisesti sekä toimia alan yritystoiminnassa työntekijänä tai yrittäjänä. Osaamisalakohtaisen erikoistumisen mukaan hevostalouden ammattitutkinnon suorittanut osaa toimia hevosten kengittämisen tai ratsastuksenopettamisen työtehtävissä.

 

RATSASTUKSENOPETTAJA (AT)

Ratsastuksenopettajan koulutus on ammattiin valmistava koulutus. Tutkinto vastaa kansainvälisen ratsastuksenopettajan II-tasoa. 

Hevostalouden ammattitutkinnon suorittaneella on hevostalouden ammattityöntekijältä vaadittava osaaminen. Tutkinnon suorittanut osaa huolehtia hevosten hyvinvoinnista, käsitellä hevosia turvallisesti sekä toimia alan yritystoiminnassa työntekijänä tai yrittäjänä. Hevostalouden ammattitutkinnon ratsastuksen opettamisen osaamisalan suorittanut osaa toimia ratsastuksenopettamisen työtehtävissä.

 

Tutkinnon rakenne:

 • Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat 130 osp
 • Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat 20 osp

 

Pakolliset tutkinnon osat:

 • Hevosten hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Hevosalan yrittäjänä toimiminen
 • Ratsastuksen opettajan ratsastaminen
 • Ratsastuksen ja hevostaitojen opettaminen
 • Ratsastuksen valmentaminen

 

Valinnaiset tutkinnon osat

 • Hevosten kouluttaminen
 • Nuorten ratsuhevosten kouluttaminen
 • Kouluhevosten kouluttaminen
 • Estehevosten kouluttaminen

Katso lisätietoja tutkinnon sisällöstä ja muista valinnaisista tutkinnon osista täältä.

 

Koulutuksen kesto:

Koulutuksen kesto suunnitellaan yksilöllisesti ja se riippuu opiskelijan aiemmasta osaamisesta.

 

Koulutuksen hinta:

Hevostalouden ammattitutkinto, ratsastuksen opettamisen osaamisala, ratsastuksenopettaja (at)

Koulutuksen hinta 800€. Koulutusmaksu vahvistetaan vuosittain ja koulutus sisältää henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman ja tutkinnon osat:

 • Hevosten hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Hevosalan yrittäjänä toimiminen
 • Ratsastuksenopettajan ratsastaminen
 • Ratsastuksen ja hevostaitojen opettaminen

Tutkinnon osan Ratsastuksen valmentaminen (valmentaja II) osaamisen hankkimisesta ja kustannuksista opiskelija vastaa itse.

Ruoka ja majoitus opiskelijahinnoilla.

 

Opiskelijavalinta:

Hakijalta edellytetään hevostalouden perustutkintoa (ratsastuksenohjaaja) tai työkokemuksella hankittuja vastaavia tietoja ja taitoja. Hakijalta edellytetään riittävää ratsastustaitoa. Käytettävissä olevaa omaa kurssihevosta, joka on vähintään kouluratsastuksen tasolla helppo A ja 120-tasolla esteissä ja lisäksi nuoren hevosen koulutuksen osoittamista. Motivaatio ja sitoutuminen tutkinnon suorittamiseen sekä halu alalle työllistymiseen ovat tärkeitä valintakriteerejä. Hae opiskelemaan!

 

 

KENGITTÄJÄ

Kengittäjän koulutus on ammattiin valmistava koulutus. 

Hevostalouden ammattitutkinnon suorittaneella on hevostalouden ammattityöntekijältä vaadittava osaaminen. Tutkinnon suorittanut osaa huolehtia hevosten hyvinvoinnista, käsitellä hevosia turvallisesti sekä toimia alan yritystoiminnassa työntekijänä tai yrittäjänä. Hevostalouden ammattitutkinnon hevosten kengittämisen osaamisalan suorittanut osaa toimia hevosten kengittämisen työtehtävissä.

 

Tutkinnon rakenne:

 • Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat 130 osp
 • Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat 20 osp

 

Pakolliset tutkinnon osat:

 • Hevosten hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Hevosalan yrittäjänä toimiminen
 • Hevosten kengittäminen

 

Valinnaiset tutkinnon osat:

 • Hevosten kouluttaminen

Katso lisätietoja tutkinnon sisällöstä ja muista valinnaisista tutkinnon osista täältä.

 

Koulutuksen kesto:

Koulutuksen kesto suunnitellaan yksilöllisesti ja se riippuu opiskelijan aiemmasta osaamisesta.

 

Koulutuksen hinta:

Hevostalouden ammattitutkinto, Hevosten kengittämisen osaamisala, tutkintonimike: Kengittäjä

Koulutuksen hinta 1050€. Koulutusmaksu vahvistetaan vuosittain. Koulutus sisältää henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman ja tutkinnon osat:

 • Hevosten hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Hevosalan yrittäjänä toimiminen
 • Hevosten kengittäminen
 • valinnainen tutkinnon osa

Ruoka ja majoitus opiskelijahinnoilla.

 

Opiskelijavalinta:

Hakijalta edellytetään hevostalouden perustutkintoa (erikoistuminen kengitykseen) tai työkokemuksella hankittuja vastaavia tietoja ja taitoja. Motivaatio ja sitoutuminen tutkinnon suorittamiseen sekä halu alalle työllistymiseen ovat tärkeitä valintakriteerejä. Hae opiskelemaan!