Korona-aikaa kiritty vauhdilla kiinni

Korona-aikaa kiritty vauhdilla kiinni

Syyskuun viimeisinä päivinä saimme pakettiin sekä fysioterapeutti- että naprapaattiopiskelijoiden opinnäytetöiden testausosiot. Testaukset venyivät syksyyn viime kevään huonon koronatilanteen takia. Testauksiin simulaattorilla osallistui Harjun opiskelijoita kaikenkaikkiaan noin 40. Kaisa-Marian fysioterapiaopinnäytetyössä osa Harjun opiskelijoista ratsasti simulaattorilla ja toinen osa suoritti annettuja jumppaliikkeitä 6 viikon ajan, 3 kertaa viikossa. Naprapaattiopiskelijat Maria ja Johanna testasivat 2 päivän aikana 25 Harjun opiskelijaa sekä simulaattorilla että jumppatehtävillä.

Hämeen ammattikorkeakoulun ja Ranskan maatalousylisopiston harjoittelijat Sandra ja Mila osallistuivat Harjun oppimiskeskuksen, Luonnonvarakeskuksen ja Helsingin Yliopiston laumoittamistutkimukseen, jossa selvitetään miten uusien hevosten tuominen vanhaan, jo olemassa olevaan laumaan, muuttaa vanhan lauman käyttäytymistä. Vanhassa stabiilissa laumassa hevosia oli 10 ja uusia hevosia laumaan tuotiin 7. Sandra tarkkaili sekä vanhan ”stabiilin” lauman lepokäyttäytymistä, että laumaan tuotavien uusien hevosten lepokäyttäytymistä. Harjun taitovalmentajat Henriikka ja Tiina opettivat uudet hevoset käyttämään aktiivipihaton automaatteja. Mila videoi uusien, laumaan tuotavien hevosten opettamiskerrat automaatteihin. Lisäksi laumaan tuotavilta uusilta hevosilta otettiin sylkinäytteitä, joista analysoidaan stressihormonin määrä.

Paikannusohjelmassa olemme kehittäneet ja parantaneet paikannusohjelman käytettävyyttä yhdessä Fideran (www.fidera.fi) kanssa, tästä lisää seuraavassa blogissa!

 

Kuvassa naprapaattiopiskelijoiden opinnäytetyön mittauksia Harjun ratsastuksenohjaajaopiskelijalta.