Meille töihin

Harjun Oppimiskeskus Oy on Virolahdella toimiva valtakunnallinen luonnonvara-alan oppilaitos, joka järjestää hevostalouden, maatalouden, puutarhatalouden sekä luonto- ja ympäristöalan ammatillista koulutusta. Lisäksi luonnonkauniissa ja historiallisessa kartanomiljöössä toteutetaan monipuolisesti elämyksellisiä matkailupalveluja.

 

 

Kiitos hakemuksestasi avoinna olevaan Harjun oppimiskeskuksessa luonto- ja ympäristöalan tuntiopettajan tehtävään. Tänään katselmoidessamme hakemuskokonaisuutta päätimme jatkaa hakuaikaa vielä 20.5.2018 saakka. Aiemmin lähetyt hakemukset huomioidaan edelleen valintaprosessissa.

 

Luonto- ja ympäristöalan opetuksen vahvistamiseksi ja kehittämiseksi etsimme palvelukseemme:
 

LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PÄÄTOIMISTA TUNTIOPETTAJAA
 

Haemme palvelukseemme innostunutta ja ulospäin suuntautunutta luonto- ja ympäristöalan päätoimista tuntiopettajaa kahden vuoden määräajaksi alkaen 1.6.2018 tai sopimuksen mukaan. 

Haettava tehtävä koostuu ammatillisten opiskelijoiden ohjaamisesta ja opettamisesta luonto- ja ympäristöalalla painottuen luonnonvaratuottamiseen sekä luonnossa ohjaamiseen. Tehtävään sisältyy lisäksi alan opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoidemme kanssa.  

Edellytämme tehtävään valitulta laaja-alaista osaamista ja visiointikykyä alan kehityssuunnista ja mahdollisuuksista, käytännönläheistä työotetta sekä hyviä yhteistyötaitoja ja työelämälähtöisyyttä. Tehtävän kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen 986/1998 perusteella. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa myös epäpätevät huomioidaan.

Tehtävän menestyksekkäälle hoitamiselle on eduksi hyvä paineensietokyky ja kyky monien yhtäaikaisten asioiden hoitamiseen. 

Palvelussuhteen alussa on kuuden kuukauden koeaika. Valitun on ennen palvelussuhteen alkamista esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikostaustaote sekä osoitettava olevansa terveydentilaltaan sopiva haettuun tehtävään. Tehtävässä sovelletaan yksityisen opetusalan työehtosopimusta.

Hakemukset sähköpostitse 20.5.2018 mennessä osoitteella mika.palosara@harjunopk.fi

Lisätietoja:

toimitusjohtaja/rehtori Mika Palosara, mika.palosara@harjunopk.fi
apulaisrehtori Juliska Storskrubb, juliska.storskrubb@harjunopk.fi
lehtori Terhi Nopanen, terhi.nopanen@harjunopk.fi