Meille töihin

Harjun Oppimiskeskus Oy on Virolahdella toimiva valtakunnallinen luonnonvara-alan oppilaitos, joka järjestää hevostalouden, maatalouden, metsätalouden, puutarhatalouden sekä luonto- ja ympäristöalan ammatillista perus- ja lisäkoulutusta sekä hanketoimintaa. Luonnonkauniissa ja historiallisessa kartanomiljöössä toteutetaan monipuolisesti myös elämyksellisiä matkailupalveluja.

 

Etsimme palvelukseemme

 

MARKKINOINNIN /MATKAILUPALVELUIDEN ASSISTENTTIA

Tehtävä koostuu oppilaitoksen markkinoinnin toteuttamisesta, järjestämisestä ja käytännön markkinointiin- ja matkailuun liittyvistä asiakaspalvelutehtävistä. Assistentti hallitsee Office365 ohjelmiston ja muiden markkinoinnissa käytettävien sovellusten käytön.

Matkailupalveluiden ja markkinoinnin kehittäminen yhteistyöverkostojen sekä Harjun henkilöstön kanssa on osa tehtävää.

Lisäksi tehtävään sisältyy organisaation sisäistä ja ulkoista tiedottamista ja viestintää eri kanavia hyödyntäen.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää erinomaisten yhteistyötaitojen lisäksi hyvää paineensietokykyä ja vahvaa kykyä monien yhtäaikaisten asioiden hoitamiseen sekä joustavuutta ja sitoutumista työaikojen suhteen. Toivotaan valmiutta tarvittaessa myös ilta- ja viikonlopputyöhön. Edellytämme tuloksellista näyttöä verkostoissa toimimisesta ja organisointitaidoista. Osaaminen ja kokemus markkinoinnista ja matkailupalveluista, kielitaito ja soveltuva korkeakoulututkinto katsotaan hakijoille eduksi. Tehtävän sisällön painotukset määräytyvät valittavan henkilön vahvuuksien ja osaamisen mukaan.

Tehtävässä noudatettava työehtosopimus on Yksityisen opetusalan TES. Hakija voi halutessaan esittää palkkatoivomuksen. Tehtävään sovelletaan 6kk koeaikaa.

Työsuhde alkaa huhtikuussa 2020 tai sopimuksen mukaan.

Hakemus ja CV pyydetään toimitettavaksi 8.3.2020 mennessä sähköpostitse osoitteeseen pauli.karihtala@harjunopk.fi. Aiemmin tehtävään hakemuksen jättäneet huomioidaan.

Lisätietoja tehtävästä antaa toimitusjohtaja Pauli Karihtala p.0400 358761.

 

Työpaikan osoite: Harjun Oppimiskeskus Oy, Viipurintie 50, 49980 Ravijoki.

 

HEVOSTALOUDEN PÄÄTOIMISTA TUNTIOPETTAJAA

Haemme palvelukseemme innostunutta ja ulospäin suuntautunutta hevostalouden päätoimista tuntiopettajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen heti tai alkaen sopimuksen mukaan.

Haettava tehtävä koostuu ammatillisten opiskelijoiden ohjaamisesta ja opettamisesta painottuen hevostalouden perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Tehtävään sisältyy lisäksi alan opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoidemme kanssa sekä hanketyötä.

Edellytämme tehtävään valitulta ylempää korkeakoulututkintoa (esim. MMM agronomi), laaja-alaista osaamista ja visiointikykyä alan kehityssuunnista ja mahdollisuuksista, käytännönläheistä työotetta sekä hyviä yhteistyötaitoja ja työelämälähtöisyyttä. Tehtävän kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen 986/1998 perusteella. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa myös epäpätevät huomioidaan.

Tehtävän menestyksekkäälle hoitamiselle on eduksi hyvä paineensietokyky ja kyky monien yhtäaikaisten asioiden hoitamiseen.

Palvelussuhteen alussa on kuuden kuukauden koeaika. Valitun on ennen palvelussuhteen alkamista esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikostaustaote sekä osoitettava olevansa terveydentilaltaan sopiva haettuun tehtävään. Tehtävässä sovelletaan yksityisen opetusalan työehtosopimusta .

Hakemukset sähköpostitse 1.3.2020 mennessä osoitteella terhi.nopanen@harjunopk.fi.

Tiedustelut: Apulaisrehtori Terhi Nopanen p. 0440 324 613

 

Työpaikan osoite: Harjun Oppimiskeskus Oy, Viipurintie 50, 49980 Ravijoki.