Meille töihin

Harjun Oppimiskeskus Oy on Virolahdella toimiva valtakunnallinen luonnonvara-alan oppilaitos, joka järjestää hevostalouden, maatalouden, metsätalouden, puutarhatalouden sekä luonto- ja ympäristöalan ammatillista perus- ja lisäkoulutusta sekä hanketoimintaa. Luonnonkauniissa ja historiallisessa kartanomiljöössä toteutetaan monipuolisesti myös elämyksellisiä matkailupalveluja.

 

Luonto- ja ympäristöalan opetuksen vahvistamiseksi ja kehittämiseksi etsimme palvelukseemme

LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PÄÄTOIMISTA TUNTIOPETTAJAA

Haemme palvelukseemme innostunutta ja ulospäin suuntautunutta luonto- ja ympäristöalan päätoimista tuntiopettajaa työsuhteeseen 1.8.2020 tai sopimuksen mukaan.

Haettava tehtävä koostuu ammatillisten opiskelijoiden ohjaamisesta ja opettamisesta luonto- ja ympäristöalalla painottuen luonnonvaratuottamiseen sekä luonnossa ohjaamiseen. Tehtävään sisältyy lisäksi oppilaitoksen opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoidemme kanssa.

Edellytämme tehtävään valitulta laaja-alaista osaamista ja visiointikykyä alan kehityssuunnista ja mahdollisuuksista, käytännönläheistä työotetta sekä hyviä yhteistyötaitoja ja työelämälähtöisyyttä. Tehtävän kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen 986/1998 perusteella. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa myös epäpätevät huomioidaan ja voidaan solmia määräaikainen työsopimus.

Tehtävän menestyksekkäälle hoitamiselle on eduksi hyvä paineensietokyky ja kyky monien yhtäaikaisten asioiden hoitamiseen.

Palvelussuhteen alussa on kuuden kuukauden koeaika. Valitun on ennen palvelussuhteen alkamista esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikostaustaote sekä osoitettava olevansa terveydentilaltaan sopiva haettuun tehtävään. Tehtävässä sovelletaan yksityisen opetusalan työehtosopimusta.

Hakemukset sähköpostitse 9.6.2020 mennessä osoitteella pauli.karihtala@harjunopk.fi

 

VAPAA-AJANOHJAAJA

Haemme palvelukseemme innostunutta ja ulospäin suuntautunutta vapaa-ajan ohjaajaa opintovapaan sijaiseksi määräaikaiseen työsuhteeseen 3.8.2020 alkaen lukukaudeksi tai sopimuksen mukaan.

Vapaa-ajanohjaaja toimii asuntolassamme asuvien opiskelijoiden elämänhallintataitojen kehittymisen tukena sekä aktiivisena vapaa-ajan toiminnan järjestäjänä. Edellytämme vahvaa halua ja sitoutumista aktiiviseen nuorten kanssa toimimiseen sekä näyttöä tuloksellisesta työskentelystä nuorten kanssa. Työaika painottuu iltaan ja sunnuntaihin. Odotamme joustavuutta työaikojen ja –sisältöjen suhteen.

Edellytämme tehtävään valitulta soveltuvaa ohjausalan tutkintoa. Tehtävän menestyksekkäälle hoitamiselle on eduksi hyvä paineensietokyky, kyky itsenäiseen työskentelyyn ja hyvät vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaidot.

Palvelussuhteen alussa on kuuden kuukauden koeaika. Valitun on ennen palvelussuhteen alkamista esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikostaustaote sekä osoitettava olevansa terveydentilaltaan sopiva haettuun tehtävään. Tehtävässä sovelletaan yksityisen opetusalan työehtosopimusta.

Hakemukset sähköpostitse 9.6.2020 mennessä osoitteella pauli.karihtala@harjunopk.fi.

 

 

 

Lisätietoja:
toimitusjohtaja/rehtori Pauli Karihtala, pauli.karihtala@harjunopk.fi

apulaisrehtori Terhi Nopanen, terhi.nopanen@harjunopk.fi