Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679

1. Rekisterinpitäjä

Harjun Oppimiskeskus Oy
Viipurintie 50
49980 RAVIJOKI 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Harjun Oppimiskeskus Oy
Viipurintie 50
49980 RAVIJOKI
05-229 5500
oppimiskeskus@harjunopk.fi

2. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella vain ennalta määriteltyyn tarkoitukseen, joka on asiakassuhteen hoitaminen.

4. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri sisältävää seuraavat tiedot:
Yhteystiedot: nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero
Asiakastiedot: tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä.

6. Tarkastus- ja korjausoikeus sekä oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu, oikeus vaatia virheellisen henkilötiedon korjaamiseen ja oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä. Tarkastus-, korjaus- tai poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle osoitteeseen Harjun Oppimiskeskus Oy, Viipurintie 50, 49980 RAVIJOKI

7. Rekisterin tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa muuten kuin laina sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tai viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla.

8. Tietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

9. Rekisterin suojaus

Järjestelmät, joihin tietoja tallennetaan, on teknisesti ja fyysisesti suojattu. Pääsy järjestelmiin on rajattu työtehtäviin liittyvillä käyttöoikeuksilla.

10. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille.