Opiskelijan tukipalvelut

Tutorit

Harjun oppimiskeskuksessa on koulutuksen saaneita tutor-opiskelijoita, jotka auttavat uusia opiskelijoita niin opiskeluissa, asumisessa kuin vapaa-ajallakin.

 

Opinto-ohjaajat

Opinto-ohjaajat vastaavat yhdessä opettajien ja muun henkilökunnan kanssa opiskelijoiden ohjaamisesta opiskeluun, työhön ja jatkokoulutukseen. Kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä opinto-ohjaajiin.

 

Kuraattori

Kuraattori on sosiaalisen opiskelijahuollon työntekijä. Kuraattorityön tavoitteena on opiskelijoiden sosiaalisen hyvinvoinnin, myönteisen kokonaiskehityksen ja koulunkäynnin tukeminen. Hänen kanssaan opiskelija voi luottamuksella käydä puhumassa erilaisista mieltä askarruttavista asioista, esimerkiksi opiskeluun, ihmissuhteisiin tai toimeentuloon liittyen. Oppilaitoksella on yhteinen kuraattori Virolahden kunnan kanssa ja hän on Harjussa tavattavissa viikottain.

 

Opiskelijahuoltoryhmä

Opiskelijahuoltoryhmä on koulun opiskelijahuollon yhteistyöelin, joka käsittelee opiskelijahuoltoon, opiskeluilmapiiriin, opiskeluvaikeuksiin ja asumiseen liittyviä asioita.

 

Erityisopetus

Jos opiskelijalla on tuen tarvetta, tulee hänen ottaa yhteyttä ryhmänohjaajaan tai opinto-ohjaajaan. Opiskelijan henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laadinnassa otetaan huomioon mahdolliset erityistarpeet.

Opiskelijalle on mahdollista tehdä lukitesti. Jos opiskelijalla on jo aikaisemmin tehty lukitesti, HOJKS tai jos hänellä on ollut erityistarpeita, tieto näistä olisi hyvä toimittaa heti opiskelujen alussa oppilaitokseen.