Metsäala

METSÄALAN PERUSTUTKINTO

Metsäalan perustutkinnossa voi opiskella:

 • metsuri-metsäpalvelujen tuottajaksi
 • metsäenergian tuottajaksi

Metsäalan perustutkinnon voi suorittaa myös kaksoistutkintona.

Metsäalan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet metsäalan eri tehtäviin sekä jatko-opintoihin. Lisäksi hänellä on erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito yhdellä tutkinnon osa-alueella.

 

Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja

Metsätalouden osaamisalan suorittanut metsuri-metsäpalvelujen tuottaja osaa tehdä metsänhoidon ja puunkorjuun manuaalisia töitä tai metsäluontoon, esimerkiksi metsien monikäyttöön liittyviä töitä.

TUTKINNON RAKENNE:

Tutkinto muodostuu seuraavista tutkinnon osista:

 • Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat 95 osp
 • Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat 50 osp
 • Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 

Pakolliset tutkinnon osat:

 • metsän hoito ja hyödyntäminen
 • metsähoitopalvelut
 • puunkorjuupalvelut
 • yritystoiminnan suunnittelu

 

Valinnaiset tutkinnon osat:

 • energiapuun jalostus
 • kuljetusalan perustason ammattipätevyys
 • lämpölaitoksen käyttö, hoito ja huolto
 • metsien monikäyttö
 • metsänhoito- tai maanmuokkauskoneen käyttö
 • turvetuotanto
 • metsäenergiaraaka-aineen hankinta ja käyttö
 • energiapuun korjuu ja varastointi
 • turvetuotanto ja varastointi
 • metsätraktorin käyttö
 • metsäkoneiden kunnossapitoa
 • metsäkoneen huolto ja korjaus
 • metsäkoneen vianhaku
 • työpaikka ohjaajaksi valmentautuminen
 • huippuosaajana toimiminen
 • yrityksessä toimiminen

Katso lisätietoja tutkinnon sisällöstä ja muista valinnaisista tutkinnon osista täältä.

 

KOULUTUKSEN KESTO:

Koulutuksen kesto suunnitellaan yksilöllisesti ja se riippuu opiskelijan aiemmasta osaamisesta.

OPISKELIJAVALINTA:

Motivaatio ja sitoutuminen tutkinnon suorittamiseen sekä halu alalle työllistymiseen ovat tärkeitä valintakriteerejä. Hae opiskelemaan!

 

 

Metsäenergian tuottaja

Metsäenergian tuotannon osaamisalan suorittanut osaa suunnitella, korjata ja varastoida suuntautumisensa mukaisesti energiapuuta tai turve-energiaa.

TUTKINNON RAKENNE:

Tutkinto muodostuu seuraavista tutkinnon osista:

 • Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat 75 osp
 • Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat 70 osp
 • Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 

Pakolliset tutkinnon osat:

 • metsän hoito ja hyödyntäminen
 • metsätraktorin käyttö
 • metsäenergiaraaka-aineen hankinta ja käyttö

 

Valinnaiset tutkinnon osat:

Valitaan toinen seuraavista tutkinnon osista:

 • energiapuun korjuu ja varastointi
 • turvetuotanto ja varastointi

Lisäksi on valittava:

 • energiapuun jalostus
 • kuljetusalan perustason ammattipätevyys
 • lämpölaitoksen käyttö, hoito ja huolto
 • metsien monikäyttö
 • metsänhoito- tai maanmuokkauskoneen käyttö
 • turvetuotanto
 • metsähoitopalvelut
 • puunkorjuu palvelut
 • metsäkoneiden kunnossapitoa
 • metsäkoneen huolto ja korjaus
 • metsäkoneen vianhaku
 • yritystoiminan suunnittelu
 • työpaikka ohjaajaksi valmentautuminen
 • huippuosaajana toimiminen
 • yrityksessä toimiminen

Katso lisätietoja tutkinnon sisällöstä ja muista valinnaisista tutkinnon osista täältä.

 

KOULUTUKSEN KESTO:

Koulutuksen kesto suunnitellaan yksilöllisesti ja se riippuu opiskelijan aiemmasta osaamisesta.

OPISKELIJAVALINTA:

Motivaatio ja sitoutuminen tutkinnon suorittamiseen sekä halu alalle työllistymiseen ovat tärkeitä valintakriteerejä. Hae opiskelemaan!