Luonto- ja ympäristöala

Opiskele luonto- ja ympäristöalan perustutkinto Harjussa!

Harjun oppimiskeskuksessa luonto- ja ympäristöalan perustutkintoa opiskelevalla opiskelijalla on opiskeluympäristönään ainutlaatuinen kartanomiljöö Salpa-linjan välittömässä läheisyydessä. Lähes tuhannen hehtaarin opetusmaatila peltoineen ja metsineen tarjoaa erinomaiset olosuhteet luonto- ja ympäristöalan opetukseen. Luonnonvara-alan opetuksessa hyödynnetään lisäksi Vahtivuoren luonnonnäyttämöä ja luonnonvaratuottajien opetuskeittiötä. Luonto-ohjaajilla on erinomaiset mahdollisuudet hankkia osaamista työskentelemällä Harjun oppimiskeskuksen matkailun ohjelmapalveluissa. 

Koulutuksessa opitaan laaja-alaisesti luonto- ja ympäristöalalla tarvittavia taitoja. Luonnonvaratuottaja osaa hyödyntää paikallista luontoa luonnontuotealalla. Hän osaa kerätä marjoja, sieniä ja yrttejä sekä jatkojalostaa niitä tuotteiksi. Luonto-ohjaaja osaa toimia luontoon liittyvissä ohjaustehtävissä. Hänellä on hyvät tiedot luonnosta ja hän osaa kertoa ryhmälle luonnosta sekä huolehtia ryhmän turvallisuudesta. 

Opiskelu on valtaosin käytäntöä ja tekemällä oppimista, teoriaopintojen antaessa tiedolliset valmiudet luonto- ja ympäristöalan eri osa-alueista. Opiskelun keskiössä on opiskelija. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja vaihtoehtoisia opintopolkuja toteutetaan joustavasti.

 

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnossa voi opiskella:

 • luonto-ohjaajaksi
 • luonnonvaratuottajaksi

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon voi suorittaa myös kaksoistutkintona.

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alainen osaaminen luonto- ja ympäristöalalta ja hän osaa toimia kestävällä tavalla ja huolehtia turvallisuudesta omalla toimialallaan.

 

Luonto-ohjaaja

Luonto-ohjaaja osaa toimia luontoon liittyvissä käytännön ohjaustehtävissä. Hän omaa hyvät tiedot luonnosta ja sen ilmiöistä sekä osaa kertoa ryhmälle luonnosta ja huolehtia ohjaustoiminnassa tarvittavista välineistä. Luonto-ohjaaja osaa huolehtia ryhmän turvallisuudesta ja toimia ja asiakaslähtöisesti.

Koulutuksessa keskiöön nousevat ohjaaminen ja elämysten tuottaminen sekä ulkoilureittien rakentaminen suomalaisessa luonnossa matkailu- ja hyvinvointipalvelujen alalla.

 

Luonnonvaratuottaja

​Luonnonvaratuottaja osaa hyödyntää paikallista luontoa luonnontuotealalla. Luonnonvaratuottaja osaa viljellä tai kerätä raaka-aineensa luonnosta. Painopiste on luonnon hyödyntämisessä ja tuotteiden jatkojalostuksessa, palveluiden suunnittelussa, tuotannossa ja markkinoinnissa. Hän tuntee kattavasti luonnontuotealan toimijoita ja luonnontuotteita.

 

LUONTOALAN TUTKINNON RAKENNE:

Tutkinto muodostuu seuraavista tutkinnon osista:

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat 70 osp

Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat 75 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 

Pakolliset tutkinnon osat:

 • Kestävällä tavalla toimiminen
 • Luonnossa ohjaaminen (luonto-ohaaja)
 • Luonnon tuotteiden kerääminen (luonnonvaratuottaja)

 

Valinnaiset tutkinnon osat:

 • Elintarvikkeiden valmistaminen luonnontuotteista
 • Eritysryhmien ohjaaminen luonnossa
 • Hyvinvoinnin tuottaminen luonnontuotteilla
 • Luonto-ohjaamisen erityisosaaminen
 • Maastoretken ohjaaminen
 • Maastoruokailun järjestäminen
 • Tuotteiden valmistaminen luonnonmateriaaleista
 • Ulkoilualueiden rakentaminen ja hoitaminen

Katso lisätietoja tutkinnon sisällöstä ja muista valinnaisista tutkinnon osista täältä.

 

LUONTOALAN KOULUTUKSEN KESTO:

Koulutuksen kesto suunnitellaan yksilöllisesti ja se riipuu opiskelijan aiemmasta osaamisesta.

 

OPISKELIJAVALINTA LUONTOALALLE:

Motivaatio ja sitoutuminen tutkinnon suorittamiseen sekä halu alalle työllistymiseen ovat tärkeitä valintakriteerejä. Opiskelemaan voi hakea yhteishaussa tai jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Hae opiskelemaan!