Luonto- ja ympäristöala

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnossa voi opiskella:

  • luonto-ohjaajaksi
  • luonnonvaratuottajaksi

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon voi suorittaa myös kaksoistutkintona.

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alainen osaaminen luonto- ja ympäristöalalta ja hän osaa toimia kestävällä tavalla ja huolehtia turvallisuudesta omalla toimialallaan.

 

Luonto-ohjaaja

Luonto-ohjaaja osaa toimia luontoon liittyvissä käytännön ohjaustehtävissä. Hän omaa hyvät tiedot luonnosta ja sen ilmiöistä sekä osaa kertoa ryhmälle luonnosta ja huolehtia ohjaustoiminnassa tarvittavista välineistä. Luonto-ohjaaja osaa huolehtia ryhmän turvallisuudesta ja toimia ja asiakaslähtöisesti.

Koulutuksessa keskiöön nousevat ohjaaminen ja elämysten tuottaminen sekä ulkoilureittien rakentaminen suomalaisessa luonnossa matkailu- ja hyvinvointipalvelujen alalla.

 

Luonnonvaratuottaja

​Luonnonvaratuottaja osaa hyödyntää paikallista luontoa luonnontuotealalla. Luonnonvaratuottaja osaa viljellä tai kerätä raaka-aineensa luonnosta. Painopiste on luonnon hyödyntämisessä ja tuotteiden jatkojalostuksessa, palveluiden suunnittelussa, tuotannossa ja markkinoinnissa. Hän tuntee kattavasti luonnontuotealan toimijoita ja luonnontuotteita.

 

Tutkinnon rakenne:

Tutkinto muodostuu seuraavista tutkinnon osista:

  • Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat 75 osp
  • Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat 70 osp
  • Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 

Pakolliset tutkinnon osat:

  • Kestävällä tavalla toimiminen
  • Luonnossa ohjaaminen (luonto-ohaaja)
  • Luonnon tuotteiden tuottaminen (luonnonvaratuottaja)

 

Valinnaiset tutkinnon osat:

  • Ulkoilureittien rakentaminen ja hoitaminen

Katso lisätietoja tutkinnon sisällöstä ja muista valinnaisista tutkinnon osista täältä.

 

Koulutuksen kesto:

Koulutuksen kesto suunnitellaan yksilöllisesti ja se riipuu opiskelijan aiemmasta osaamisesta.

 

OPISKELIJAVALINTA:

Motivaatio ja sitoutuminen tutkinnon suorittamiseen sekä halu alalle työllistymiseen ovat tärkeitä valintakriteerejä. Hae opiskelemaan!